0,- Kč
Nákup bez registrace!
Nákup s registrací

   

Přírodní pedig - 1mm, bal.125g

Přírodní pedig - 1mm, bal.125g
Přírodní pedig - 1mm, bal.125g
 
130,- Kč
s DPH

Přírodní pedig - 1,50mm,bal.125g

Přírodní pedig  - 1,50mm,bal.125g
Přírodní pedig  - 1,50mm,bal.125g
 
114,- Kč
s DPH

Přírodní pedig - 2mm, bal.125g

Přírodní pedig - 2mm, bal.125g
Přírodní pedig - 2mm, bal.125g
 
109,- Kč
s DPH

Přírodní pedig - 1mm, bal.500g

Přírodní pedig - 1mm, bal.500g
Přírodní pedig - 1mm, bal.500g
 
352,- Kč
s DPH

Přírodní pedig - 1,5mm, bal.500g

Přírodní pedig - 1,5mm, bal.500g
Přírodní pedig - 1,5mm, bal.500g
 
327,- Kč
s DPH

Přírodní pedig - 2mm, bal.500g

Přírodní pedig - 2mm, bal.500g
Přírodní pedig - 2mm, bal.500g
 
316,- Kč
s DPH

Přírodní pedig - 2,25mm, bal.500g

Přírodní pedig - 2,25mm, bal.500g
Přírodní pedig - 2,25mm, bal.500g
 
305,- Kč
s DPH

Přírodní pedig - 2,50mm, bal.500g

Přírodní pedig - 2,50mm, bal.500g
Přírodní pedig - 2,50mm, bal.500g
 
305,- Kč
s DPH

Přírodní pedig - 3mm, bal.500g

Přírodní pedig - 3mm, bal.500g
Přírodní pedig - 3mm, bal.500g
 
316,- Kč
s DPH

Přírodní pedig Šéna - 5mm, bal.500g

Přírodní pedig Šéna - 5mm, bal.500g
Přírodní pedig Šéna - 5mm, bal.500g
 
306,- Kč
s DPH

Přírodní pedig Šéna - 8mm, bal.500g

Přírodní pedig Šéna - 8mm, bal.500g
Přírodní pedig Šéna - 8mm, bal.500g
 
295,- Kč
s DPH

Přírodní pedig pásek- 10mm, bal.500g

Přírodní pedig pásek- 10mm, bal.500g
Přírodní pedig pásek-10mm, bal.500g
 
384,- Kč
s DPH

Mořská tráva - bal.500g tenká

Mořská tráva -  bal.500g tenká
Mořská tráva - bal.500g tenká
 
112,- Kč
s DPH

Kukuřičný provázek - 3mm,bal. 500g

Kukuřičný provázek - 3mm,bal. 500g
Kukuřičný provázek - 3mm,bal. 500g
 
210,- Kč
s DPH

Dno na pedig kulaté - 10cm

Dno na pedig kulaté - 10cm
Dno na pedig sololak bílý kulatý - 10cm s otvory
 
13,- Kč
s DPH

Dno na pedig kulaté - 16cm

Dno na pedig kulaté - 16cm
Dno na pedig sololak bílý kulatý - 16cm s otvory
 
27,- Kč
s DPH

Dno na pedig kulaté - 18cm

Dno na pedig kulaté - 18cm
Dno na pedig sololak bílý kulatý - 18cm s otvory
 
33,- Kč
s DPH

Dno na pedig kulaté - 24cm

Dno na pedig kulaté - 24cm
Dno na pedig sololak bílý kulatý - 24cm s otvory
 
58,- Kč
s DPH

Dno na pedig ovál - 16x30cm

Dno na pedig ovál - 16x30cm
Dno na pedig sololak bílý ovál - 16x30cm s otvory
 
46,- Kč
s DPH

Dno na pedig čtvercové -15x15cm

Dno na pedig čtvercové -15x15cm
Dno na pedig sololak bílý čtvercový - 15x15cm s otvory
 
21,- Kč
s DPH

Dno na pedig čtvercové - 19x19cm

Dno na pedig čtvercové - 19x19cm
Dno na pedig sololak bílý čtvercový - 19x19cm s otvory
 
33,- Kč
s DPH

Dno na pedig čtvercové -24x24cm

Dno na pedig čtvercové -24x24cm
Dno na pedig sololak bílý čtvercový - 24x24cm s otvory 
 
49,- Kč
s DPH

AKTUALITY

KONTAKT

Výtvarné potřeby
Hana Šimůnková - TAP
Široká 444/21
370 01 České Budějovice
 
Tel.: 386 356 586
Fax. 386 355 870